Quy chế hoạt động

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WWW.VIETAZ.COM.VN

1. Nguyên tắc và quy định chung

 • 1.1. Website www.vietaz.com.vn (sau đây gọi là "Việt AZ") là một website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và khuyến mại trực tuyến thiết lập bởi CÔNG TY TNHH VIỆT AZ, một công ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4102042305 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 23/08/2006 bổ sung ngày 03/07/2008.
 • 1.2. Việt AZ là sàn giao dịch TMĐT dành cho các cá nhân, thương nhân có nhu cầu giới thiệu, bán hàng hóa và/hoặc dịch vụ trên Việt AZ; và đã ký hợp đồng với Việt AZ để sử dụng dịch vụ thương mại điện tử và/hoặc dịch vụ khác trên Việt AZ (sau đây gọi chung là "Thương Nhân").
 • 1.3. Khách hàng tham gia giao dịch trên Việt AZ là mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên Việt AZ; và mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là "Khách Hàng").
 • 1.4. Sản phẩm giao dịch trên Việt AZ bao gồm hàng hóa/dịch vụ (sau đây gọi chung là "Sản Phẩm").
 • 1.5. Mọi hoạt động mua bán Sản Phẩm trên Việt AZ phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cả Thương Nhân và Khách Hàng. Sản phẩm tham gia giao dịch phải được phép kinh doanh, lưu hành và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật. Trong mọi trường hợp, Thương Nhân sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khách Hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến Sản Phẩm do Thương Nhân cung cấp trên Việt AZ.
 • 1.6. Bằng việc tham gia giao dịch trên Việt AZ, Thương Nhân/Khách Hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử www.vietaz.com.vn (sau đây gọi là "Quy Chế") đang có hiệu lực vào thời điểm Thương Nhân/Khách Hàng thực hiện giao dịch.
 • 1.7. Sàn giao dịch TMĐT Việt AZ quy định tất cả các giao dịch giữa người bán và người mua đều phải diễn ra dưới sự giám sát thanh toán và giao hàng của Việt AZ. Mọi giao dịch tự phát giữa người bán và người mua, Sàn giao dịch Việt AZ xem như không có giao dịch thành công.

2. Quy trình giao dịch

 • 2.1. Quy trình giao dịch dành cho Khách Hàng.
  • Khách Hàng thực hiện theo các bước sau đây:
   • - Khách Hàng tìm kiếm các Sản Phẩm theo nhu cầu; xem kỹ các thông tin liên quan và lựa chọn Sản Phẩm phù hợp với yêu cầu để cho vào đơn đặt hàng của Khách Hàng (sau đây gọi là "Đơn Đặt Hàng")
   • - Khách Hàng rà soát lại các thông tin của Đơn Đặt Hàng trước khi thanh toán. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Thanh Toán” tại Mục Phương thức thanh toán để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng của mình có nghĩa là Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng và đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm của Khách Hàng trên Việt AZ.
   • - Khách Hàng thực hiện việc xác nhận/hủy Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch trên Việt AZ.
   • - Khách Hàng thực hiện thanh toán theo quy trình được quy định tại Chính Sách Thanh Toán trên Việt AZ.
   • - Sản Phẩm của Khách Hàng sẽ được giao/vận chuyển theo Chính Sách Giao Hàng trên Việt AZ.
   • - Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh (nếu có) của Khách Hàng sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện trên Việt AZ.
 • 2.2. Quy trình giao dịch dành cho Thương Nhân.
  • Quy trình giao dịch của Thương Nhân tuân thủ theo hợp đồng/thỏa thuận giữa Thương Nhân đó và Việt AZ(sau đây gọi là "Hợp Đồng"):

   Để đăng sản phẩm bán hàng lên website, cần thực hiện tuần tự các bước sau đây:
   • - Thương Nhân ký Hợp Đồng với Việt AZ; Sau khi hợp đồng được ký kết, Việt AZ sẽ cung cấp cho người bán một tài khoản
   • - Thương Nhân cung cấp thông tin/hình ảnh/nội dung của Sản Phẩm để đăng tải trên Việt AZ theo quy định tại Hợp Đồng và Quy Chế này;
   • - Việt AZ sẽ thu tiền mua Sản Phẩm của Khách Hàng khi Sản Phẩm được bán cho Khách Hàng và sẽ thanh toán cho Thương Nhân theo thỏa thuận tại Hợp Đồng; và
   • - Thương Nhân chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng liên quan đến Sản Phẩm do Thương Nhân cung cấp trên Việt AZ.

3. Đảm bảo an toàn giao dịch

Ban quản trị đã sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin về nội dung tin bán hàng trên www.vietaz.com.vn. Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh, website TMĐT áp dụng cơ chế đảm bảo an toàn giao dịch như sau:

 • - Quản lý thông tin của Thương Nhân Bán Hàng: Khi đăng ký tham gia bán hàng trên Sàn giao dịch TMĐT Việt AZ, Thương Nhân phải cung cấp thông tin đầy đủ (tên, tư cách pháp lý, địa chỉ, số điện thoại, email) trên mỗi tin bán hàng và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin này sẽ được Website TMĐT Việt AZ đưa vào dữ liệu quản lý. Việt AZ sử dụng việc thẩm định thông tin người bán/nhà cung cấp để bảo đảm rằng giao dịch được thực hiện thành công, và giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh
 • - Khi đã được đăng bán sản phẩm trên vietaz.com.vn: người bán phải ký cam kết về kinh doanh uy tín và chất lượng hàng hóa đúng với tiêu đề, mô tả và chất lượng đã đăng trên sàn Sàn giao dịch TMĐT Việt AZ.
 • - Thông qua xác nhận thông tin cá nhân bằng số điện thoại của Thương Nhân, Việt AZ sẽ có cơ chế liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông xác nhận các thông tin về số điện thoại sử dụng trong giao dịch.
 • - Kiểm soát giao dịch của Thương Nhân Bán Hàng: Các giao dịch của Thương Nhân Bán Hàng với Khách hàng sẽ được Website TMĐT Việt AZ đưa vào nội dung quản lý, thường xuyên cập nhật tình trạng và sẽ có đánh giá sơ bộ về uy tín của Thương Nhân Bán Hàng.
 • - Người mua không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác, www.vietaz.com.vn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của người mua viên qua Internet hoặc email. Người mua không nên trả tiền trước cho người bán mà ngưởi mua chưa giao dịch lần nào. Người mua tham khảo thông tin về người bán, chất lượng hàng hóa bằng cách liên hệ trước với người bán. Người mua tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

4. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin của Khách Hàng cung cấp khi giao dịch trên Việt AZ sẽ được bảo mật theo Chính sách bảo mật thông tin.

5. Quản lý thông tin xấu

 • 5.1. Khách Hàng và Thương Nhân không được phép sử dụng tiện ích, chức năng và/hoặc các chương trình khuyến mại của Việt AZ vào những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Việt AZ và đối tác của Việt AZ; mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Khách Hàng/Thương Nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • 5.2. Thương Nhân không được đăng trên Việt AZ bất kỳ thông tin/hình ảnh/quảng cáo nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm pháp luật và/hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
 • 5.3. Khách Hàng và Thương Nhân không được cung cấp hoặc tác động để được cung cấp những thông tin không đúng sự thật, có tính chất phỉ báng hoặc gây mất uy tín của Việt AZ và/hoặc Thương Nhân và/hoặc Khách Hàng khác, dưới mọi hình thức.
 • 5.4. Việt AZ có quyền kiểm duyệt, rà soát thông tin đăng tải trên Việt AZ bằng các biện pháp cần thiết. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy Chế này và pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, Việt AZ có quyền chấm dứt Hợp Đồng nếu Thương Nhân vi phạm.

6. Giới hạn trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật trên sàn giao dịch TMĐT Việt AZ

Hệ thống kỹ thuật của Việt AZ sẽ được duy trì trong tình trạng chạy ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ thương mại điện tử và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, Việt AZ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng phát sinh trong quá trình giao dịch trên Việt AZ, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của Việt AZ.

7.Quyền và trách nhiệm của Việt AZ

 • 7.1 Quyền của Việt AZ
  • Yêu cầu Thương Nhân thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng nội dung tại Hợp Đồng;
  • Yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin chính xác, trung thực và cập nhật khi thực hiện giao dịch trên Việt AZ;
  • Có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt ngay tư cách thành viên của Khách Hàng và quyền truy cập/ sử dụng tài khoản giao dịch của Khách Hàng trên Việt AZ (sau đây gọi là “Tài Khoản Việt AZ”) bất cứ thời điểm nào nếu Việt AZ nhận định rằng việc tiếp tục cho phép Khách Hàng giao dịch có khả năng sẽ gây thiệt hại cho Việt AZ và/hoặc Thương Nhân khác trên Việt AZ mà không cần có sự đồng ý của Khách Hàng. Tuy nhiên, Việt AZ sẽ thông báo trước cho Khách Hàng về việc tạm ngừng hoặc chấm dứt này.
  • Giữ bản quyền đối với hình thức, nội dung trên Việt AZ theo pháp luật về bản quyền. Để làm rõ thêm, quyền sở hữu trí tuệ và quyền tài sản đối với Việt AZ bao gồm nhưng không giới hạn giao diện, các thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của Việt AZ là của Việt AZ. Việc sử dụng giao diện, thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của Việt AZ phải được sự đồng ý trước bẳng văn bản của Việt AZ.
 • 7.2 Trách nhiệm của Ban quản lý sàn giao dịch TMĐT Việt AZ
  • Xây dựng Website bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động sàn giao dịch TMĐT Việt AZ trong điều kiện và phạm vi cho phép;
  • Xây dựng quy chế hoạt động, quy định, hướng dẫn cho Thương Nhân và Khách Hàng khi giao dịch trên Việt AZ;
  • Ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên Việt AZ được thực hiện chính xác, đầy đủ;
  • Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là người bán trên Việt AZ cung cấp các thông tin theo quy định tại Mục 9.2 của Quy Chế này;
  • Ngăn chặn và loại bỏ khỏi Việt AZ những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh;
  • Loại bỏ khỏi sàn giao dịch TMĐT Việt AZ những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này;
  • Lưu giữ thông tin đã đăng ký của Thương Nhân, Khách Hàng và cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;
  • Hỗ trợ Khách Hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh với Thương Nhân sau khi nhận được thông báo từ Khách Hàng theo quy định trên sàn giao dịch TMĐT Việt AZ;
  • Trong mọi trường hợp, Việt AZ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng/Thương Nhân phát sinh trong quá trình giao dịch trên Việt AZ, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của Việt AZ.

  Trong trường hợp Khách Hàng bị thiệt hại do lỗi cố ý của Việt AZ, trách nhiệm của Việt AZ đối với Khách Hàng chỉ giới hạn ở giá trị sản phẩm mà Khách Hàng mua trên Việt AZ.

8. Quyền và trách nhiệm của khách hàng

 • 8.1. Quyền của Khách Hàng
  • Được đăng ký miễn phí Tài Khoản Việt AZ với tên truy cập và mật khẩu riêng để tiến hành giao dịch trên Việt AZ;
  • Được tự do mua Sản Phẩm trên Việt AZ theo quy định của Quy Chế này;
  • Có quyền khiếu nại Thương Nhân đối với mọi vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch mua Sản Phẩm của Thương Nhân trên Việt AZ;
  • Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp tranh chấp với Thương Nhân không được giải quyết thỏa đáng;
  • Các quyền khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật.
 • 8.2. Trách nhiệm của Khách Hàng
  • Chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ tên đăng ký, mật khẩu của hộp thư điện tử của mình và thông báo kịp thời cho Việt AZ về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật đối với tên đăng ký và mật khẩu của mình;
  • Khi thực hiện giao dịch trên Việt AZ, Khách Hàng sẽ phải cung cấp một số thông tin riêng như được yêu cầu tùy thời điểm. Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo là các thông tin mà Khách Hàng cung cấp cho Việt AZ là chính xác, cập nhật và đầy đủ;
  • Khi mở Tài Khoản Việt AZ, Khách Hàng có trách nhiệm tự bảo vệ tên truy cập và mật khẩu của mình và giám sát các thông tin có liên quan đến Tài Khoản Việt AZ. Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm về việc Tài Khoản Việt AZ của Khách Hàng bị sử dụng bởi bất cứ ai truy cập vào Tài Khoản Việt AZ của Khách Hàng;
  • Bồi thường cho những thiệt hại mà Việt AZ và/hoặc Thương Nhân phải chịu do Khách Hàng vi phạm Quy Chế này;
  • Thông báo ngay với Việt AZ theo hotline cung cấp tại Điều 10.4 của Quy Chế này khi có khiếu nại về Sản Phẩm và/hoặc Thương Nhân trên Việt AZ;
  • Tuân thủ quy định của Quy Chế này và Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch;
  • Các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật.

9.Quyền và trách nhiệm của thương nhân

 • 9.1. Quyền của Thương Nhân
  • Được giới thiệu, quảng bá về Thương Nhân và Sản Phẩm của Thương Nhân trên Việt AZ theo quy định của Quy Chế này;
  • Được bán Sản Phẩm trên Việt AZ theo quy định của Quy Chế này và Hợp Đồng;
  • Các quyền khác theo quy định tại Hợp Đồng và pháp luật.
 • 9.2. Trách nhiệm của Thương Nhân
  • Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin như tên và địa chỉ trụ sở của Thương Nhân hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Thương Nhân hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác cho Thương Nhân;
  • Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Việt AZ;
  • Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên Việt AZ;
  • Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử;
  • Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Việt AZ;
  • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật;
  • Giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng đối với giao dịch mua sản phẩm của Thương Nhân trên Việt AZ theo quy định tại hợp đồng ký với Việt AZ và quy định của Việt AZ;
  • Tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh về thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác được đăng tải trên Việt AZ;
  • Đảm bảo tuân thủ quy định của hợp đồng đã ký giữa Thương Nhân và Việt AZ;
  • Có trách nhiệm đảm bảo Thương Nhân và/hoặc bất kì nhân viên, người lao động, người quản lý, của Thương Nhân không được lạm dụng các chương trình khuyến mại mà Việt AZ hoặc Thương Nhân đang thực hiện để mua lại hàng hóa/phiếu sử dụng dịch vụ (Voucher hoặc GCN) mà Thương Nhân đang cung cấp trong chương trình khuyến mại đó trên Việt AZ. Trường hợp VINCOMMECE phát hiện Thương Nhân vi phạm quy định này, Việt AZ có quyền:
   • - Yêu cầu Thương Nhân chấm dứt ngay hành vi vi phạm; và/hoặc
   • - Không xác nhận, từ chối hoặc hủy các Đơn Đặt Hàng phát sinh từ hành vi vi phạm nêu trên; và/hoặc
   • - Khấu trừ mọi chi phí mà Việt AZ đã bỏ ra (nếu có) để triển khai chương trình khuyến mại vào các khoản phải thanh toán cho Thương Nhân theo các hợp đồng đã ký kết giữa Thương Nhân và Việt AZ;
  • Bồi thường cho những thiệt hại mà Việt AZ và/hoặc Khách Hàng phải chịu do Thương Nhân vi phạm quy định của Việt AZ và/hoặc hợp đồng ký với Việt AZ.

10. Điều khoản áp dụng và cam kết

 • 10.1. Quy Chế này có hiệu lực áp dụng ngay khi được đăng tải trên Việt AZ. Việt AZ có quyền sửa đổi Quy Chế này bằng cách thông báo công khai trên Việt AZ. Quy Chế sửa đổi có hiệu lực sau 05 (năm) ngày kể từ khi thông báo về việc sửa đổi Quy Chế được đăng tải trên Việt AZ.

  Trong trường hợp nội dung quy định tại Quy Chế, Hợp Đồng, Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch có sự khác biệt thì áp dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: Quy Chế; Hợp Đồng; và Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch.

 • 10.2. Việt AZ, Thương Nhân và Khách Hàng cam kết tuân thủ Quy Chế này.
 • 10.3. Địa chỉ liên lạc chính thức của Việt AZ là:
   • Công ty TNHH Việt AZ
   • Địa chỉ: 68/18 Lữ Gia, phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
   • Điện thoại: +84 28 3864 1828
   • Email: cskh@vietaz.com.vn
 • 10.4. Hotline liên lạc 24/7 khi Khách Hàng có khiếu nại về Sản Phẩm và/hoặc Thương Nhân trên Việt AZ là: 02838641828.